Offentlig kontraktindgåelse, EU-udbud og nationale regler